BAHAGIAN PENTADBIRAN, PENGURUSAN ZAKAT DAN HELWA

BAHAGIAN PENTADBIRAN, HELWA, ZAKAT merupakan salah satu bahagian yang wujud didalam hierarki pentadbiran Pusat Islam UTHM. Ianya mengandungi beberapa unit yang masing-masing mempunyai tugas dan portfolio yang tersendiri.

PENTADBIRAN

 • Sumber Manusia
 • Kompetensi Staf
 • Pengurusan Hal Ehwal Pejabat seperti Pemesyuaratan, Belanjawan dan Pengurusan Aset.
 • Dokumentasi dan Pengurusan sistem Fail.
 • OSHE( Persekitaran, Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan).

HELWA (HAL EHWAL WANITA)

 • Program HELWA/ Kemasyarakatan
 • Rundingcara Staf ( Keagamaan, Kerohanian, Kekeluargaan )
 • Taqwim aktiviti HELWA
 • Kolaborasi IPT / NGO/ PKD BP/ Jabatan Agama Johor/ MAINJ/ JAKIM.

ZAKAT

 • Kaunter Zakat (Fitrah, Harta dan Pendapatan)
 • Kempen Jerayawara Zakat (Road Show)
 • Pentaksiran Zakat Staf (SKIM INFAQ)
 • Bantuan Zakat Pelajar. 
 • Bayaran Fidyah
 • Taqwim dan aktiviti Zakat Tahunan.
 • Last Modified: Thursday 19 May 2022, 12:00:10.
HARI, TARIKH dan MASA :

PUSAT ISLAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA,

86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
Telefon: 074533351 (Pengarah)/ 074533497/3498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..