Skip to main content

BAHAGIAN PENTADBIRAN, PENGURUSAN ZAKAT, HELWA DAN PENERBITAN & MULTIMEDIA

BAHAGIAN PENTADBIRAN, PENGURUSAN ZAKAT, HELWA DAN PENERBITAN & MULTIMEDIA merupakan salah satu bahagian yang wujud didalam hierarki pentadbiran Pusat Islam UTHM. Ianya mengandungi beberapa unit yang masing-masing mempunyai tugas dan portfolio yang tersendiri.

PENTADBIRAN

 • Sumber Manusia
 • Kompetensi Staf
 • Pengurusan Hal Ehwal Pejabat seperti Pemesyuaratan, Belanjawan dan Pengurusan Aset.
 • Dokumentasi dan Pengurusan sistem Fail.
 • OSHE( Persekitaran, Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan).

HELWA (HAL EHWAL WANITA)

 • Program HELWA/ Kemasyarakatan
 • Rundingcara Staf ( Keagamaan, Kerohanian, Kekeluargaan )
 • Taqwim aktiviti HELWA
 • Kolaborasi IPT / NGO/ PKD BP/ Jabatan Agama Johor/ MAINJ/ JAKIM.

ZAKAT

 • Kaunter Zakat (Fitrah, Harta dan Pendapatan)
 • Kempen Jerayawara Zakat (Road Show)
 • Pentaksiran Zakat Staf (SKIM INFAQ)
 • Bantuan Zakat Pelajar. 
 • Bayaran Fidyah
 • Taqwim dan aktiviti Zakat Tahunan.

PENERBITAN & MULTIMEDIA

 • Penerbitan bahan dakwah berbentuk cetakan dan digital.
 • Pengurusan laman web serta media sosial Pusat Islam dan Masjid Sultan Ibrahim UTHM, Zakat UTHM dan Program Al-Wasith.
 • Rakaman program dan fotografi.
 • Rekaan grafik aktiviti.
 • Segmen kerohanian atas talian.