Saya dengan ini bersetuju untuk berkongsi data peribadi saya di dalam aplikasi ini. Saya faham bahawa Universiti adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerahsiaan dan keselamatan data peribadi saya serta sentiasa tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2012. Saya juga berhak untuk tidak mengaktifkan lokasi GPS saya semasa mengisi sistem ini.
  • Last Modified: Thursday 19 May 2022, 12:00:10.
HARI, TARIKH dan MASA :

PUSAT ISLAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA,

86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
Telefon: 074533351 (Pengarah)/ 074533497/3498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..