MISI DAN VISI

MOTTO PUSAT ISLAM

 Taqwa Membentuk Kecemerlangan Ummah

VISI

 Berazam merealisasi dan menjadikan Islam sebagai satu cara hidup untuk kesejahteraan sejagat

MISI

 Mendidik dan memimpin masyarakat agar bertaqwa dan berakhlak mulia untuk mencapai kecemerlangan duniawi dan ukhrawi melalui penyebaran, penghayatan dan pengukuhan ilmu, iman serta amal soleh berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah

  • Last Modified: Thursday 19 May 2022, 12:00:10.
HARI, TARIKH dan MASA :

PUSAT ISLAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA,

86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
Telefon: 074533351 (Pengarah)/ 074533497/3498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..