BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID, DAKWAH, JARINGAN KOMUNITI DAN PENERBITAN & MULTIMEDIA

BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID,DAKWAH , JARINGAN KOMUNITI DAN PENERBITAN & MULTIMEDIA merupakan salah satu bahagian yang wujud di dalam Pusat Islam UTHM. Bahagian ini mempunyai beberapa unit dan setiap unit ini mempunyai beberapa portfolio iaitu:-

PENGURUSAN MASJID

 • Pengimarahan dan Pentadbiran Masjid
 • Penganjuran aktiviti dan Hari Kebesaran Islam
 • Kuliah-kuliah agama yang berbentuk rutin/ bulanan
 • Penjadualan kerja Imam dan Bilal
 • Penyelarasan Biro di dalam Jawatankuasa Masjid Sultan Ibrahim
 • Penganjuran Aktiviti sosio ekonomi bagi menjana dana Tabung Masjid Sultan Ibrahim UTHM

DAKWAH

 • Latihan Kerohanian untuk Staf
 • Seminar/ Webinar/ Kursus
 • Program pembangunan sahsiah Staf dan Pelajar
 • Khidmat Kefahaman Islam
 • Khidmat Penasihatan Islam
 • Soal Jawab Agama

JARINGAN KOMUNITI

 • Pelaksanaan Program dan aktiviti bersama komuniti dan masyarakat setempat.
 • Program perkongsian ilmu bersama masjid sekitar dan sekolah-sekolah.
 • Membuat jalinan kolaborasi bersama agensi-agendi kerajaan, swasta serta NGO.

PENERBITAN & MULTIMEDIA

 • Penerbitan bahan dakwah berbentuk cetakan dan digital.
 • Pengurusan laman web serta media sosial Pusat Islam dan Masjid Sultan Ibrahim UTHM, Zakat UTHM dan Program Al-Wasith.
 • Rakaman program dan fotografi.
 • Rekaan grafik aktiviti.
 • Segmen kerohanian atas talian.
 • Last Modified: Thursday 19 May 2022, 12:00:10.
HARI, TARIKH dan MASA :

PUSAT ISLAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA,

86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
Telefon: 074533351 (Pengarah)/ 074533497/3498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..