Skip to main content

BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID, DAKWAH DAN JARINGAN KOMUNITI

BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID,DAKWAH DAN JARINGAN KOMUNITI merupakan salah satu bahagian yang wujud di dalam Pusat Islam UTHM. Bahagian ini mempunyai beberapa unit dan setiap unit ini mempunyai beberapa portfolio iaitu:-

PENGURUSAN MASJID

 • Pengimarahan dan Pentadbiran Masjid
 • Penganjuran aktiviti dan Hari Kebesaran Islam
 • Kuliah-kuliah agama yang berbentuk rutin/ bulanan
 • Penjadualan kerja Imam dan Bilal
 • Penyelarasan Biro di dalam Jawatankuasa Masjid Sultan Ibrahim
 • Penganjuran Aktiviti sosio ekonomi bagi menjana dana Tabung Masjid Sultan Ibrahim UTHM

DAKWAH

 • Latihan Kerohanian untuk Staf
 • Seminar/ Webinar/ Kursus
 • Program pembangunan sahsiah Staf dan Pelajar
 • Khidmat Kefahaman Islam
 • Khidmat Penasihatan Islam
 • Soal Jawab Agama

JARINGAN KOMUNITI

 • Pelaksanaan Program dan aktiviti bersama komuniti dan masyarakat setempat.
 • Program perkongsian ilmu bersama masjid sekitar dan sekolah-sekolah.
 • Membuat jalinan kolaborasi bersama agensi-agendi kerajaan, swasta serta NGO.