Skip to main content

BAHAGIAN PENTADBIRAN, PENGURUSAN ZAKAT DAN HELWA

BAHAGIAN PENTADBIRAN, HELWA, ZAKAT merupakan salah satu bahagian yang wujud didalam hierarki pentadbiran Pusat Islam UTHM. Ianya mengandungi beberapa unit yang masing-masing mempunyai tugas dan portfolio yang tersendiri.

PENTADBIRAN

 • Sumber Manusia
 • Kompetensi Staf
 • Pengurusan Hal Ehwal Pejabat seperti Pemesyuaratan, Belanjawan dan Pengurusan Aset.
 • Dokumentasi dan Pengurusan sistem Fail.
 • OSHE( Persekitaran, Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan).

HELWA (HAL EHWAL WANITA)

 • Program HELWA/ Kemasyarakatan
 • Rundingcara Staf ( Keagamaan, Kerohanian, Kekeluargaan )
 • Taqwim aktiviti HELWA
 • Kolaborasi IPT / NGO/ PKD BP/ Jabatan Agama Johor/ MAINJ/ JAKIM.

ZAKAT

 • Kaunter Zakat (Fitrah, Harta dan Pendapatan)
 • Kempen Jerayawara Zakat (Road Show)
 • Pentaksiran Zakat Staf (SKIM INFAQ)
 • Bantuan Zakat Pelajar. 
 • Bayaran Fidyah
 • Taqwim dan aktiviti Zakat Tahunan.