Cetak

UNIT PENTADBIRAN DAN HELWA

Written by Super User. Posted in Pengenalan Pusat Islam

UNIT PENTADBIRAN DAN HELWA

PENTADBIRAN

 • Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
 • Pentadbiran Latihan Staf PTJ
 • Pentadbiran dan Pemesyuaratan
 • Pengurusan Belanjawan PTJ
 • Pengurusan Aset dan Inventori
 • Pengurusan Frasarana PTJ
 • Permesyuaratan Program Induk Pusat Islam
 • Pentadbiran Perjalanan Ketua Pusat Islam
 • Pentadbiran Fail Sulit
 • Pentadbiran Hubungan Agensi Luar Pengarah
 • Protokol Pusat yang melibatkan VIP dan VVIP

HELWA

 • Pengurusan program pemantapan kerohanian wanita
 • Rujukan kepakaran isu wanita
 • Pengurusan kerjasama dengan institusi luar berkaitan dengan pembangunan wanita
 • Pengurusan institusi kekeluargaan

 

 

Nama : Ustz. Zurina bte Mohamad @ Shamsuddin

 Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan

 

 

  Nama : Ustz. Nor Fariza bte Mohd. Shah

Jawatan : Pembantu Hal Ehwal Islam

 

 

 

Nama : En. Muhamad Saiful Anwar b. Amlan

Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi)

 

 

Nama : Encik. Raden Haslin Sophian b. Raden Hassan

Jawatan : Pembantu Operasi