Cetak

ARKIB 2016 - November

Written by Super User. Posted in Pengenalan Pusat Islam

 

BALA PENGHINA RASULULLAH

28 hb Oktober 2016/ 27 Muharram 1438H

SEJAK mutakhir ini banyak kalangan terutama masyarakat Barat telah melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan bermacam-macam cara seperti melalui filem, kartun dan sebagainya. Kini tersebar pula di kalangan masyarakat di Malaysia menerusi Internet akan perkara yang sama. Kes ini yang dilaporkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) sebagai gaya baharu untuk merosakkan akidah umat Islam di negara ini.

Seperti yang kita ketahui, Allah SWT telah mengangkat martabat junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan suatu kedudukan yang tiada tolok bandingannya dengan nabi, manusia, dan makhluk lain. Kedudukannya banyak diungkapkan melalui al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.

Seseorang itu walaupun dia bukan Islam apa lagi yang beragama Islam, dia tidak boleh mengatakan atau menghina Nabi Muhammad SAW melalui bentuk pengucapan, penulisan, perbahasan, lukisan atau sebagainya. Malah kita disuruh agar merendahkan suara ketika bercakap dengan Rasulullah SAW dan haram bagi umat Islam meninggikan atau menyaringkan suara semasa bercakap dengan baginda Rasulullah SAW.

Firman Allah yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi dan janganlah kamu menyaringkan suara semasa menghadapkan percakapan suara terhadap yang lain (larangan yang demikian) supaya amalan-amalan kamu tidak terhapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyedarinya.”(Surah al-Hujurat: ayat 2)


Berdasarkan ayat di atas, adalah jelas dan nyata bahawa umat Islam mestilah menghormati Nabi SAW, bersopan santun kepada Baginda dan menjaga adab serta tatatertib kepada Baginda dalam apa jua keadaan dan situasinya.


Menghina

Perbuatan dan tindak tanduk menghina Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh mereka yang terlibat adalah salah satu perbuatan terkutuk dan merupakan satu dosa yang amat besar di antara segala dosa.

Para ulama bersepakat bahawa sesiapa yang mencela dan menghina Nabi SAW mesti dihukum bunuh. Namun mereka berselisih pendapat, adakah orang tersebut terus dibunuh atau ditangguhkan dahulu dan disuruh ia bertaubat (istitab) serta adakah istitab itu adalah wajib ataupun tidak.

Al-Qadhi al-Iyadh berkata di dalam al-Shifa, bahawa di dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijmak banyak dijelaskan tentang hak-hak Rasulullah SAW, kebaikan, kehebatan, kebesaran dan kemuliaan Baginda. Oleh sebab itu, Allah SWT mengharamkan perbuatan menyakiti Nabi SAW seperti mana tertera dalam al-Quran.

Dalam konteks itu, semua ulama tanpa khilaf menerima hukum bunuh bagi umat Islam yang memperkecilkan dan menghina Rasulullah SAW. Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat serta menyediakan bagi mereka azab seksa yang amat hina.” (Surah al-Ahzab: ayat 57)

 

Diazab


Daripada ayat di atas, dapat difahamkan dengan jelas bahawa sesiapa yang menghina Rasulullah SAW akan diazab oleh Allah di akhirat dan di dunia pula mereka akan dilaknat serta dihukum dengan hukuman yang amat berat.

Sesiapa yang menghina Rasulullah SAW dengan menyebut kekurangan pada diri, keturunan, agama, gerak-geri Baginda SAW ataupun membuat keraguan dengan sesuatu niat yang bertujuan untuk menghina dan mencela Rasulullah atau memperkecilkan segala urusan, merendah-rendahkan Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah dibunuh.

Demikian juga sesiapa yang melaknat atau mendoakan sesuatu keburukan ke atas Rasulullah SAW atau bercita-cita untuk memberi kemudaratan ke atasnya atau menyebut sesuatu yang tidak layak baginya untuk mengeji dirinya, maka para ulama dan ahli fatwa daripada kalangan sahabat Baginda telah bersepakat supaya mereka itu dijatuhkan hukuman bunuh.

Menurut kesepakatan ulama mazhab as-Syafi'i, sesiapa yang menghina Nabi SAW, maka dia telah murtad dan keluar daripada Islam. Hukuman baginya adalah sama seperti orang yang murtad iaitu diberi peluang untuk bertaubat dan jika dia enggan dan tetap dengan pendiriannya, maka hendaklah dibunuh.

Jika dia bertaubat, maka hendaklah dibebaskan walaupun dia melakukan kesalahan tersebut berulang kali, tetapi dengan syarat taubatnya itu mesti disertai dengan mengucap dua kalimah syahadah dan menzahirkan taubatnya serta menyesal di atas perbuatannya yang melanggar hak Islam. (Kifayat al-Akhyar)


Jadi kafir

Orang yang menghina Nabi SAW jika dia adalah Islam, maka dia menjadi kafir dan dibunuh tanpa khilaf. Ini merupakan kesepakatan mazhab imam yang empat dan juga mazhab-mazhab yang lain.

Jika dia adalah kafir dhimmi, maka dia juga dibunuh menurut pendapat mazhab Imam Malik, Ahli Madinah, mazhab Imam Ahmad dan fuqaha hadis.

Allah SWT melaknat sesiapa yang menghina Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menghina Rasulullah SAW samalah seperti menghina Allah SWT. Tiada khilaf di sisi ulama mengenai hukum bunuh, dilaknat dan dihukum kafir bagi sesiapa yang mencerca Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Ahzab ayat 57.Ahli tafsir menyatakan bahawa mereka itu adalah lebih jahat dan lebih teruk daripada keldai. Orang yang mencaci Nabi SAW dihukum zindiq dan berhak dihukum bunuh kerana menukar dan mengubah agamanya.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
"Sesiapa yang menukar agamanya, maka dihukum pancung." Hukuman sedemikian sebenarnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kehormatan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW.

Artikel Penuh:

Oleh IBRAHIM ABDULLAH
Sudut Agama, Utusan Malaysia 27/6/2013

 


ANAK SOLEH PENYERI HIDUP

21 hb Oktober 2016/ 20 Muharram 1438H

ANAK adalah harapan pada masa hadapan. Sebab itu menjadi tugas besar kepada ibu bapa bagi memberikan perhatian khusus dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa adalah orang yang paling berpengaruh dalam membangunkan keperibadian anak dan menanamkan tekad yang kuat dalam hati mereka sejak kecil lagi.

Jika anak dibiasakan dengan kebaikan ketika hatinya masih putih bersih, maka mereka akan membesar menjadi seorang anak yang baik dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan dengan hal kejahatan serta diasuh bagaikan binatang, maka mereka pasti menjadi seorang yang berperibadi rosak dan hancur.
Allah berfirman yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa diperintahkan” (Surah At Tahrim ayat 6).

Rasulullah s.a.w menganjurkan kita bersikap adil dan memberi kasih sayang terhadap anak dengan mengajar mereka kebaikan. Al-Zubair bin Al-Awwam, seorang sahabat Rasulullah, misalnya adalah seorang pemuda yang kukuh akidah dan terpuji akhlaknya. Beliau membesar di bawah jagaan ibunya, Shofiyah binti Abdul Mutalib, ibu saudara nabi dan saudara perempuan Saidina Hamzah. Ali bin Abi Talib sejak kecil menemani Rasulullah s.a.w bahkan dipilih menjadi menantunya. Beliau menjadi contoh bagi pemuda seusianya. Abdullah bin Jaafar, seorang bangsawan Arab yang terkenal kebaikannya, di bawah bimbingan ibunya Asma binti Umais. Ibu bapa mana yang tidak gembira jika anak mereka seperti Umar ibnu Abdul Aziz.
Pada usianya yang masih kecil dia menangis. Kemudian ibunya bertanya:

 “Apa yang membuatmu menangis?” Beliau menjawab: “Aku ingat mati.” Waktu itu beliau menghafal al-Quran. Ibunya pun menangis mendengar perkataannya.


Nabi Muhammad s.a.w adalah seorang rasul yang menjadi imam dunia. Kecintaannya terhadap anak sangat tinggi. Lihatlah saat baginda mengajar Ibnu Abbas pada usianya yang muda belia sehingga Ibnu Abbas menjadi seorang pemuda yang berilmu, bertakwa dan memiliki keberanian luar biasa.

Di antara langkah dasar dalam mendidik anak yang dinyatakan dari al-Quran dan Sunnah adalah mengajarkan tauhid kepada anak, mengesakan Allah dalam hal beribadah kepada-Nya, menjadikannya lebih mencintai Allah dan tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah.Kemudian mengajar anak solat dan membiasakan mereka bersolat secara berjemaah, mengajar mereka agar pandai bersyukur kepada Allah, kepada kedua orang tua dan kepada orang lain.
Mendidik anak agar taat kepada kedua-dua orang tua dalam hal yang bukan maksiat, setelah ketaatan kepada Allah dan rasul yang mutlak. Tidak sesekali meremehkan kemaksiatan sekecil manapun selain tidak merendahkan kebaikan walau sedikit pun. Ibu bapa perlu memberitahu anak mereka kewajipan untuk menjadi generasi terbaik.

Beri penghormatan kepada mereka, arahkan mereka kepentingan al-Quran dan Sunnah dan tanamkan pada jiwa mereka sikap tawaduk, rendah hati, pupuk keberanian (syaja’ah) kepada mereka.Justeru, pendidikan anak menjadi kewajipan utama bagi ibu bapa. Jangan membiarkan mereka hidup dalam kehancuran kerana cahaya masa depan umat yang cerah akan mengangkat darjat anak dan darjat ibu bapanya di syurga kelak.


Oleh Hashim bin Ahmad
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Sudut Addin, Variasi, Harian Metro

 

AHLI SUFI DI ZAMAN RASULULLAH SAW

14 hb Oktober 2016/ 14 Muharram 1438H

Ahli suffah merupakan satu kumpulan sahabat Rasulullah s.a.w yang daripada mereka dikatakan bermulanya aliran sufi atau tasawuf. Mereka dikenali sebagai golongan miskin yang menumpang tinggal di beranda masjid Rasulullah s.a.w di kota Madinah.

Perbelanjaan mereka ditanggung oleh orang ramai. Mereka terdiri daripada golongan yang tidak memiliki apa-apa, lemah dan tiada kemahiran dalam urusan kehidupan harian. Walaupun keadaan ahli suffah yang demikian kaum Muslimin tidak menganggapkan mereka sebagai beban. Kaum Muslimin yang berkemampuan dengan ikhlas hati memberi bantuan kepada golongan yang lemah itu.

Apabila perkembangan Islam telah pesat ternyata peranan ahli suffah sangat penting. Tindakan Rasulullah s.a.w menyediakan tempat di beranda masjid baginda s.a.w untuk satu puak yang menjadi ahli masjid merupakan satu tindakan yang sangat berhikmah. Ahli suffah yang juga ahli masjid Rasulullah s.a.w merupakan kumpulan yang paling hampir dengan baginda s.a.w.

Mereka yang mula-mula mendengar pengajaran Rasulullah s.a.w. Mereka sentiasa hadir di dalam majlis baginda s.a.w. Mereka mempelajari al-Quran secara langsung daripada Rasulullah s.a.w. Peranan mereka adalah umpama kutubkhanah yang menyimpan segala macam pengajaran Nabi Muhammad s.a.w. Mereka hanya menceburi satu bidang sahaja dalam kehidupan ini, iaitulah bidang ilmu Rasulullah s.a.w.

Dari kalangan mereka terdapat orang-orang yang sangat mendalam pengetahuan mereka tentang agama Islam. ‘Khazanah ilmu agama’ itulah yang memainkan peranan penting sebagai mubaligh yang menyampaikan ajaran Islam kepada kaum Muslimin yang tidak sempat hadir di dalam majlis Rasulullah s.a.w dan juga kepada mereka yang baharu memeluk agama Islam. Ahli suffah, ahli masjid Nabi s.a.w atau ahli sufi pada zaman Rasulullah s.a.w merupakan golongan yang bekerja di dalam bidang ilmu sepanjang masa. Mereka merupakan gedung ilmu dan juga penyebar ilmu. Al-Quran memberikan perhatian istimewa kepada ahli suffah, ahli masjid Nabi s.a.w, ahli sufi atau ahli ilmu itu. Allah s.w.t memperakui kepentingan sumbangan mereka kepada perkembangan agama-Nya.

Untuk orang-orang faqir yang telah terikat pada jalan Allah, yang tidak sanggup lagi berusaha pada bumi, disangka oleh orang-orang yang tidak tahu bahawa mereka adalah puak yang berada, dari sangat mereka menahan diri.

"Engkau dapat mengenal mereka daripada tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa-maksa. Maka apa pun harta yang kamu belanjakan sesungguhnya Allah amat Tahu". ( Ayat 273 : Surah al-Baqarah )

“Dan tidaklah (patut) orang-orang yang beriman itu turut (ke medan perang) semuanya. Tetapi alangkah baiknya keluar dari tiap-tiap golongan itu, di antara mereka satu kelompok; supaya mereka memberi peringatan ancaman kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada kaum mereka, supaya mereka berhati-hati. “ ( Ayat 122 : Surah at-Taubah )

Ahli suffah atau ahli sufi pada zaman Rasulullah s.a.w merupakan orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak berkehendakkan apa-apa kecuali Allah s.w.t dan Rasul-Nya. Mereka dikenali sebagai faqir yang terikat pada jalan Allah s.w.t. Jalan Allah s.w.t bukan semata-mata berperang mengangkat senjata. Memelihara al-Quran dan al-Hadis juga merupakan jihad yang besar.

Perkembangan Islam yang pesat memerlukan tenaga yang khusus dalam bidang tersebut. Urusan memelihara ilmu agama sangat penting. Jika tenaga khusus itu disalurkan kepada bidang pekerjaan harian maka urusan pemeliharaan ilmu agama akan terjejas, sedangkan ianya sangatlah penting bagi perkembangan agama. Al-Quran menganjurkan agar sebahagian daripada umat Islam tidak keluar berperang. Jihad bagi golongan yang dibenarkan tidak keluar ke medan perang itu adalah memperdalamkan dan mengembangkan ilmu agama. Tuhan telah memberikan garisan pembahagian tugas dalam pembangunan masyarakat dan perkembangan agama.

Berperang mengangkat senjata dan berjuang mengembangkan ilmu agama sama-sama mendapat penghargaan dari Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

“Manusia yang paling hampir dengan darjat Kenabian adalah ahli ilmu. Ahli ilmu menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa oleh Rasul. Ahli jihad pula berjuang dengan pedang mereka membawa apa yang dibawa oleh Rasul”.


Baginda s.a.w juga bersabda yang bermaksud:

“Pada hari kiamat tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada”.

Ahli sufi pada zaman Rasulullah s.a.w merupakan orang-orang yang menyediakan diri mereka semata-mata untuk Allah s.w.t dan Rasul-Nya. Mereka berfungsi sebagai penyimpan ilmu al-Quran dan Hadis dan juga segala jenis ilmu agama. Mereka memancarkan ilmu-ilmu tersebut ke seluruh pelusuk muka bumi. Inilah dasar yang perlu diperhatikan dalam memperkaitkan ahli suffah dengan ahli sufi yang datang kemudian.

Jihad yang paling besar adalah jihad mengangkat senjata dan orang yang mati kerananya memperolehi syahid. Pekerjaan yang begitu besar dan mulia dikecualikan daripada ahli ilmu sepenuh masa, apa lagi pekerjaan yang berhubung dengan urusan mengisi perut. Pada zaman Rasulullah s.a.w, puak yang bekerja khusus dalam bidang ilmu agama itu ditanggung oleh pemerintah, iaitu Rasulullah s.a.w sendiri.

Oleh kerana ahli ilmu itu tidak melibatkan diri dalam urusan mencari rezeki, maka mereka tidak dapat mengecapi kemewahan dan kesenangan. Mereka hidup di dalam kefaqiran. Mereka faqir pada pandangan dunia tetapi kaya dengan ilmu Tuhan dan Rasul-Nya. Lidah dan pena mereka adalah pedang jihad mereka. Ilmu yang mereka pelajari dan sebarkan itulah darah syahid mereka. Rasulullah s.a.w memperakui bahawa golongan demikian sebagai kumpulan yang paling hampir dengan darjat kenabian. Ilmu mereka adalah percikan ilmu nabi-nabi. Rohani mereka adalah cermin jernih yang menerima pancaran cahaya kenabian. Golongan seperti ini akan dihantarkan Tuhan dari masa ke masa pada setiap zaman. Tugas mereka adalah memperbaiki kerosakan yang berlaku pada ilmu agama, terutamanya dalam perkara akidah.

Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w bermula di Madinah. Semakin besar kerajaan Islam semakin besar dan berat tugas yang dipikul oleh Rasulullah s.a.w. Baginda s.a.w dibantu oleh empat orang ‘Menteri Kanan’. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Siapa pula ‘kakitangan kerajaan’ yang membantu Rasulullah s.a.w dan ‘Menteri-menteri’ baginda s.a.w?

Mereka adalah ahli suffah yang bekerja sepenuh masa untuk Rasulullah s.a.w. Kebanyakan daripada masa baginda s.a.w dihabiskan di dalam masjid. Pengajaran, perancangan, strategi, polisi, wawasan dan lain-lain keluar daripada Rasulullah s.a.w dan disebarkan oleh ahli suffah. Mereka menyampaikan berita yang Rasulullah s.a.w mahu sampaikan kepada kaum Muslimin. Ahli suffah yang bergerak mempastikan latihan ketenteraan berjalan dengan teratur sebagai persiapan mempertahankan agama dan negara Islam.

Ahli suffah yang mengatur pembuatan senjata-senjata perang seperti baju besi dan pedang. Ahli suffah juga menggerakkan kaum Muslimin mempersiapkan unta dan kuda mereka supaya apabila diperlukan semuanya berada dalam keadaan siap sedia. kehadiran ahli suffah, ahli masjid Nabi s.a.w atau ahli sufi itulah yang memudahkan Rasulullah s.a.w mentadbir negara Islam dari dalam masjid baginda s.a.w. Ketika bilangan tentera Islam masih sedikit, ahli suffah ikut serta berperang.

Jadi, ahli suffah adalah satu kumpulan yang sangat aktif bekerja untuk Allah s.w.t dan Rasul-Nya tanpa gaji. Apa yang Rasulullah s.a.w berikan itulah bahagian mereka bagi menyara kehidupan mereka. Mereka redha dengan yang demikian. Mereka lebih suka nama mereka tidak dikenali kerana mereka tidak mencari nama dan kebesaran. Apa yang mereka cari hanyalah keredhaan Allah s.w.t dan Rasul-Nya.

 

Perbahasan Mengenai Amalan di Hari Asyura. (EDISI KHAS)

 

Tarikh ; 3 hb Februari 2006 bersamaan 4 Muharram 1427. 

Cetakan semula: 26 hb Januari 2007 bersamaan 7 Muharram 1428.

Cetakan semula: 7 hb Oktober 2016 bersamaan 6 Muharram 1438H (EDISI KHAS)

Alhamdulillah, bertemu lagi kita di bulan yang pertama di tahun baru 1427 Hijriyyah; Muharram. Satu bulan yang mempunyai banyak kelebihan amalan yang banyak dibahaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang terkenal, terutama pada hari Asyura. Sesetengah ulama membahaskan hari Asyura ialah hari ke-10 dari bulan Muharam manakala yang lain berpendapat hari kesembilan atau hari kesebelas, tetapi yang disepakati ialah hari ke-10 manakala hari ke-9 dipanggil hari tashua’.

Tersebut di dalam kitab Jam’ul Fawaid karangan Syeikh Daud Al-Fatanni di dalam ‘bab Fadilat Hari Asyura dan berpuasa di harinya’ (muka surat 129), beliau membahaskan mengenai amalan-amalan tersebut dengan terperinci. Antara amalan yang baik dilakukan di hari Asyura ialah; 

1.Solat (sunat)

2.Puasa. Fadilatnya ialah; barangsiapa yang berpuasa pada hari itu akan diberikan ganjaran pahala 10 000 haji dan 10 000 pahala mati syahid (Hadith dari Ibnu Abbas). Tersebut juga di dalam Taurat bahawa barangsiapa yang berpuasa Asyura seumpama berpuasa dahar (Puasa sepanjang masa).

3.Sedekah. Samada yang berbentuk material atau sebaliknya. Termasuk di dalam kategori ini ialah senyum, nasihat-nasihat yang baik lagi membina, amar maaruf nahi munkar, melepaskan hajat seseorang yang kesempitan dan seumpamanya, itu sudah dikira sebagai sedekah.

4.Mandi (sunat).

5.Ziarah orang alim. Barang siapa yang menziarahi orang alim bertujuan untuk belajar akan diberikannya pahala seperti pahala orang Muhajirin dan Ansar dan dijamin oleh Allah akan syurganya.

6.Ziarah orang sakit. Berdasarkan hadith iaitu barangsiapa yang menziarah orang sakit pada hari Asyura seumpanma ia menziarahi anak Adam seluruhnya.

7.Meluaskan  belanja atas isi rumahnya. Barangsiapa yang meluaskan belanja isi rumahnya pada hari itu, Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun.

8.Memotong kuku.

9.Bercelak mata. Antara hikmahnya akan terpelihara kita dari penyakit mata selama-lamanya, Insya Allah.

10.Membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Berdasarkan athar yang diriwayatkan dari Ali r.a iaitu barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali nescaya Allahyang bersifat Ar Rahman  akan memandangnya dan barang siapa yang dipandang oleh Allah nescaya tidak akan diseksanya buat selama-lamanya.

11.Menghubungkan silaturrahim. Saling memaafkan di antara satu sama lain, ziarah menziarahi dan sebagainya.

12.Menyapu muka dengan air mawar yang telah dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Antara hikmahnya ialah terpelihara kita dari penyakit dalam tahun itu, Insya Allah. 

13.Memberi makan ketika waktu berbuka. Fadilatnya seumpama memberi makan seluruh umat Muhammad s.a.w.  

14.Mengusap kepala anak-anak yatim (dan memberinya sedekah). Fadilatnya iaitu barangsiapa yang menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura; satu rambut di atas kepala anak yatim itu bersamaan dengan terangkatnya satu darjat di dalam syurga.

Berkata Arif Billah Ibnu Hamzah: “Hendaklah dikerjakan ibadah dan bangun malam (Qiamullail) pada  malam Asyura. Bersabda Rasulullah s.a.w ; “Barang siapa yang mengerjakan ibadah pada malam Asyura ibadahnya seumpama ibadah Malaikatul Muqarrabun.”  Telah berkata Sayyidina Umar r.a: “Hendaklah kamu memperbanyakkan amal kebajikan terhadap ahli keluargamu pada malam Asyura dan siangnya dan hendaklah kamumeluaskan ke atas mereka dengan makanan yang halal. Jika tidak berkemampuan, maka perelokkanlah perangai terhadap mereka dan memaafkan kezaliman orang yang pernah berlaku zalim kepadamu” Dan ditambah oleh Syeikh Zarruq : “Hendaklah orang yang meluaskan makanan ke atas ahli keluarganya dan kaum kerabatnya serta melakukan kebajikan kepada orang-orang miskin dan akan-anak yatim, tidak memberatkan dirinya dengan melakukan ibadah ini mengikut kemampuannya. Orang yang meluaskan makanan dengan tidak mempunyai perasaan riyak dan melakukan pembaziran sahaja yang akan diluaskan rezeki oleh Allah.”

Tersebut di dalam kitab itu juga (perenggan yang lain) mengenai beberapa peristiwa yang berlaku berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w iaitu:

“ Hari Asyura merupakan hari:

1.Hari dijadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi.

2.Hari dijadikan bukit dan bintang.

3.Hari dijadikan Luh dan Qalam.

4.Hari diciptakan Adam a.s.

5.Hari diciptakan Hawa.

6.Hari dijadikan syurga.

7.Hari Allah memasukkan Adam a.s ke syurga.

8.Hari diterima taubat Nabi Adam a.s.

9.Hari dilahirkan Nabi Ibrahim a.s.

10.Hari dilepaskan Nabi Ibrahim dari api.

11.Hari ditenggelamkan Firaun.

12.Hari dilepaskan Nabi Ayyub a.s dari bala’.

13.Hari diampunkan dosa Nabi Daud a.s.

14.Hari dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman a.s.

Rujukan: 

1)Buku ‘Amalan Awal Muharram dan Hari Asyura’ karangan As-Syeikh Muhammad Fuad b. Kamaluddin Al- Maliki.

2)Kitab Jam’ul Fawaid karangan Syeikh Daud Al-Fatanni di dalam ‘bab Fadilat Hari Asyura dan berpuasa di harinya’ (muka surat 129)

 

SUBURKAN  SEMANGAT  HIJRAH

7 Oktober 2016/ 6 Muharram 1438H

IKTIBAR daripada hijrah Nabi Muhammad SAW adalah kejayaan dan kemajuan umat Islam yang diasaskan atas dasar perjuangan dan kekuatan umatnya melalui semangat pengorbanan dan perpaduan sebagaimana yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabawiah. Hakikat perjuangan dan perpaduan yang dipelopori oleh Rasulullah SAW telah menjadikan umat Islam sebagai ummah yang kuat, progresif, maju dan disegani oleh musuh-musuh Islam.

Akhirnya setelah sekian lama umat Islam menjadi umat contoh, memiliki kekuasaan, pembawa obor tamadun dan kemajuan ilmu pengetahuan, mereka mulai lalai dan cuai dengan nikmat yang telah dikurniakan Allah SWT.

Satu demi satu negara Islam telah jatuh dan mundur dibolot oleh musuh-musuh Islam. Semangat perjuangan agama telah digantikan dengan perjuangan politik dan kepentingan peribadi yang merugikan rakyat dan bangsa.Ditambah pula dengan masalah yang menekan jiwa umat Islam kini seperti kefahaman Islam yang cetek, timbulnya bermacam-macam fatwa, penyelewengan akidah, mengasingkan diri daripada urusan dunia, gejala sosial, ekonomi, politik, perpecahan keluarga dan sebagainya.

Islam akhirnya dipermain-mainkan oleh musuh Islam yang sentiasa mencari peluang untuk memusnahkannya.

Walau bagaimanapun kini telah timbul kesedaran di kalangan umat Islam untuk mengambil berat dan memikirkan mengenai masalah yang dihadapi umat Islam di serata dunia. Mereka telah bangkit berusaha bersungguh-sungguh agar umat Islam tidak terus ketinggalan dalam pelbagai kemelut.Semangat hijrah membawa pengertian yang luas, keluar daripada gelanggang yang sempit ke gelanggang yang lebih luas dan ia adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan salah serta berada dalam dimensi rahmat dan keredaan Allah SWT.

Dengan sifat-sifat ini kejayaan dan kemajuan ummah akan berhasil daripada pertolongan Allah SWT. Firman Allah bermaksud: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”. (Surah ar-Ra'd: ayat 11)

Apabila Nabi SAW berada di Madinah, perkara pertama yang dibuat ialah membina Masjid Quba'. Ini menunjukkan bahawa peranan masjid amat penting dalam pembinaan ummah, di samping mentauhidkan dan memperhambakan diri kepada Allah SWT. Selepas itu Baginda menyatupadukan golongan Ansar (Madinah) dengan Muhajirin (Mekah). Nabi SAW juga mengikat janji setia dengan golongan Yahudi Madinah, tetapi kemudiannya melanggar dan mencerobohi perjanjian itu.

Apabila umat Islam mempunyai inisiatif untuk mengubah nasib diri mereka sendiri, maka pertolongan Allah pasti menjelma iaitu daripada kehinaan, kerendahan dan ketinggalan kepada puncak kemuliaan dan kejayaan.Pertolongan Allah akan tiba apabila umat Islam sanggup membela agama Allah dan mentauhidkan-Nya. Sebaliknya jika umat Islam masih berdegil dan tidak memperjuangkan agama Allah yang sebenar-benarnya, maka selama itu umat Islam akan berpecah-belah.

Firman Allah SWT bermaksud: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela (agama) Allah, nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan menegakkan tapak pendirian kamu.” (Surah Muhammad: ayat 7)

Untuk mengubah diri, seseorang itu perlu melalui pembangunan jiwa, pembangunan mental, dan juga pembangunan fizikal. Pembangunan jiwa adalah suatu proses untuk melahirkan jiwa yang bertakwa, padu dan mantap. Ia merupakan unsur yang perlu difahami dan dititikberatkan oleh semua ummah. Ketiadaan jiwa yang takwa akan mengakibatkan fungsi akal dan fizikal menjadi lumpuh dan cacat. Umumnya manusia menggunakan kecerdasan akal dan fizikal untuk membina tamadun ummah. Justeru, jika ia tidak seimbang, maka akan berlaku kegagalan dan sia-sia belaka.

Untuk tujuan itu, manusia yang merupakan khalifah di muka bumi ini, perlu mantapkan diri dengan perasaan cintakan Allah dengan segala jiwa dan raga. Malah tidak sesekali menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk kepercayaan dan akidah yang menyeleweng.

Inilah matlamat hidup mukmin sejati di muka bumi sebelum bertemu Allah di alam akhirat kelak, di mana semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Firman Allah bermaksud: 

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku.” (Surah az-Zariat:ayat 56)

Pengertian mengabdikan diri kepada Allah adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya dan juga mengekalkan rasa kehambaan-Nya.

Sementara khalifah pula bererti, manusia dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan bumi Allah ini dalam segala aspek kehidupan merangkumi bidang ekonomi, sosial, perubatan, pertanian, sains, teknologi, pendidikan dan sebagainya.Oleh itu, kesedaran terhadap tanggungjawab ini yang lahir daripada jiwa seorang mukmin sejati, sudah tentu dapat membawa perubahan kepada pembangunan ummah, seterusnya mengembalikan kegemilangan Islam sesuai dengan semangat hijrah yang diasaskan oleh Rasulullah SAW.

Artikel Penuh:  © Utusan Melayu (M) Bhd 

Oleh IBRAHIM ABDULLAH

Sudut Agama, Utusan Malaysia 30/10/2016